Sign up for our mailing list.

Scéim Coigiltis

 

Tá scéim sabhála i bhfeidhm sa scoil inar féidir le páiste ar bith (ó Rang 1 suas) airgead a shabháil, ag tosú arís.

I mbliana de bharr Covid-19 tá orainn rudaí a athrú.  Más mian leat go mbeadh do pháiste páirteach sa scéim seo, is feidir leo clúdach litreach a thabhairt don múinteoir ranga le (a) ainm an pháiste, (b) méid an airgid lastigh scríofa air.

Má tá páiste ag iarraidh airgead a thógáil amach óna c[h]úntas am ar bith, caithfidh tuismitheoir an pháiste cead a thabhairt I scribhinn.

Is tuismitheoirí faoi leith a atá freagrach as glacadh le agus clarú pé airgead a thugann scoláirí na scoile isteach.

Níl ach lá amháin sa t-seachtain gur féidir airgead a thabhairt isteach le sábháil sa chuntas, sé sin ar an gCéadaoin

Munar mian leat go mbeadh do pháiste páirteach sa scéim seo, is cuma, ní dhéanann sé difríocht ar bith – ‘sé do ghnó féin é.

Is nós maith é airgead a shábháil ach bí ciallmhar – ná imigh thar fóir leis.

 

Savings scheme

We operate a savings scheme in the school in which any pupil (from Rang 1 upwards) may save money.

This year we have to do things a little differently due to Covid-19.  If a child wishes to save money they must give it to their teacher in a sealed envelope.  Please have their name and the amount written clearly on this envelope.

If a child wishes to withdraw money at any time permission must be received from a parent in writing.

Designated parents will be responsible for collecting and recording any money that pupils bring in.  Money will be collected on Wednesdays only.

Involvement in this scheme is entirely optional but remember that while it is a good idea to save we would advise moderation.

Bord Bainistíochta Scoil an tSeachtar Laoch – Nov 2020