Sign up for our mailing list.

Scéim Coigiltis

A Thuismitheoir, a chara,

Due to Covid-19 we have not yet started scéim coigiltis for the school year 20/21.  We are currently working out the best way to continue the savings scheme while also keeping in mind the safety of all our children and those who administer the scheme.  Thank you for your patience.  

Tá scéim sabhála i bhfeidhm sa scoil inar féidir le páiste ar bith airgead a shabháil.

Má tá páiste ag iarraidh airgead a ais-tharraingt óna c[h]úntas am ar bith, caithfidh tuismitheoir an pháiste amhlaidh a cheadú tré scríobh chuig, glaoch gutháin a chur nó labhairt leis an bPríomh Oide.

Is tuismitheoirí scoile faoi leith a bheidh freagrach as glacadh le agus clarú pé airgead a thugann scoláirí na scoile isteach.

Níl ach lá amháin sa t-seachtain inar féidir airgead a thabhairt isteach le sabháil sa chuntas, sé sin, an Chéadaoin.

Munar mian leat go mbeadh do pháiste pairteach sa scéim seo, is cuma, ní dhéanann sé difríocht ar bith – ‘sé do ghnó féin é.

Is nos maith é airgead a shabháil ach bí ciallmhar – ná h-imigh thar fóir leis.

We operate a savings scheme in the school in which any pupil may save money.

If a child wishes to withdraw money at any time permission must be received from a parent either in writing or by phoning or speaking to the Principal.

Designated parents will be responsible for collecting and recording any money that pupils bring in.

Money will be collected on Wednesday only.

Involvement in this scheme is entirely optional but remember that while it is a good idea to save we would advise moderation.

Deirdre Ní Chonghaile

[Príomh Oide]