Sign up for our mailing list.

Stair

fullcolour

Scoil an tSeachtar Laoch: 1973-2013

Thosaigh scéal na scoile i Meán Fómhair 1970 nuair a bunaíodh  coiste oibrithe i mBaile Munna chun fiosrú agus taighde a dhéanamh maidir le suim muintir na háite i scoil lánghaelach a bheith acu. An toradh a bhí ar sin ná go raibh ochtó seacht bpáiste ag lorg oideachais trí mheán na Gaeilge. Cé go raibh an suim ann, bhí troid fada agus deacair leis an Rialtas agus an Chléir ós a gcomhair go dtí gur bunaíodh an scoil, ar deireadh, sa bhlian 1973.

Tugadh iar scoil chuimsitheach Bhaile Munna dóibh. Bhí an chomhluadar tuismitheóirí i gceannas, le ionadaí d’Ard Easpag Bhaile Átha Cliath. D’oscail Scoil an tSeachtar Laoch, i bhfoirgneamh réamhdhéanta, le daichead a trí pháiste ar an rolla, i mí Iúil 1973.

Bhí Pádraig Ó hEarcáin( (príomhoide), Dónal ó Loingsigh, Aodhnait Ní Choltair agus Róisín Nic Niadh ag múineadh sa scoil an chéad lá sin. Faraoir, fuair Pádraig bás ó shin.

Bhí tuismitheóirí na scoile i gcónaí mar chroí docht, láidir, ag obair, ag eagrú, ag spraoi, ag brú ar aghaidh chun foirgneamh  níos deise, oideachas níos fearr, saol  níos taitneamhaí a chur ar fáil, trí Ghaeilge, dá bpáistí. Bhí a lán, lán tuismitheóirí do-chreidte ag obair tríd na blianta. Ag an tús bhí Proinsias Ó Tuathail,Éilís Bn Uí Longáin agus Colm Ó Tórna i measc a lán eile. Bhí Colm mar nasc do-chreidte idir pobal na scoile agus lucht Gaeilge na tíre.Tá sé fós fiú amháin ag déanamh a chuid ar son na scoile ó am go h-am. Mar chathaoirligh bhí Eithne Uí Mhuireagain, Antóin Mac Giolla Rua, Cáit Mhic Charthaigh, Máire Bn Uí Dhubhlainn, Áine Ní Mhurchú agus, anois, Úna Ní Riain.

Cé go bhfuil an scoil daichead bliain ar an bhfód i mbliana ní raibh ach triúr phríomhoide :- Pádraig Ó hEarcáin ( a fuair bás faraoir i 2004 ) , Dónal Ó Loingsigh, a bhí sa scoil ón gcéad lá, agus, le blian anuas, Deaglán Ó hÁinle. Bhí go leor múínteóirí ag obair sa scoil thar na blianta sin go léir, ach is í Máire Bric, a thosaigh ag múineadh i 1977,agus a d’fhan linn go dtí a bás i Meán Fómhair, 2011, a sheasann inár gcuimhne faoi láthair.

Ní féidir cur síos a dhéanamh ar gach a tharla i Scoil an tSeachtar Laoch anseo. Ach is féidir a rá gurb í an chultúr, an chairdeas,  meas ar a chéile i gcónaí agus “ beart de réir ár mbriathar” a chur le hoideachas na bpáistí go léir a d’fhreastal  ar an scoil, agus a spreag tuismitheóirí agus múinteóirí na scoile i gcónaí.

Síle Ní Dhuibhne

Bealtaine 2013