Sign up for our mailing list.

Lón na bPáistí

Lón na bPáistí / School Lunch

 

Táimid ag súil go bhfuil páistí na scoile ag ithe agus ag ól an lón sláintiúl a sholáthraíonn FRESH TODAY.

páistí ag teacht ar scoil lena lón féin, caithfidh sé a bheith cosúil leis an lón a sholáthraíonn FRESH TODAY, sé sin, pasta nó ceapaire nó wrap agus deoch cosúil le sú oráiste, sú úll nó bainne.

Níl leithéidí seaclaid, milseáin, brioscaí, criospaí, popcorn, pís thalúin , deochanna ‘fizzy’ ná aon rud cosúil leo ceadaithe.

Má fheictear páiste le bia nó deoch nach bhfuil ceadaithe, ní thabharfar cead di/dó é a ithe/ól; tógfar uaithi/uaidh é.  Beidh sé le bailiú san oifig ag deireadh an lae – le tabhairt abhaile.

Seo Polasaí Lóin na Scoile gur aontaigh sibhse, tuismitheoirí,  leis.

 

We hope that the school children are availing of the healthy school lunch provided by FRESH TODAY.

If your child is bringing his/her own lunch to school it must be similar to that supplied by FRESH TODAY i.e. pasta, sandwich or wrap and a drink such as orange juice, apple juice or milk.

The following items are not permittedchocolate, biscuits, sweets, crisps, popcorn, peanuts, ‘fizzy’ drinks or any such variations.

 

If a child brings in a lunch that is not permitted, it will be taken from him/her and may be collected from the office at the end of the day.

This is the schools’ Lunch Policy that you, the parents, agreed to.

 

 

 Bord Bainistíochta & Coiste na Scoile