Sign up for our mailing list.

Grúpa amhránaíochta

A Thuismitheoirí,

An bhfuil suim agaibh san amhránaíocht?

Ba bhreá linn grúpa amhránaíochta a bhunú i measc tuismitheoirí/seanthuismitheoirí Scoil an tSeachtar Laoch.

Oscailte do chách – gach cineál ceoil – béim ar taitneamh agus spóirt.

Moltar go dtiocfadh an grúpa seo le chéile uair sa tseachtain (Dé Máirt ag 1.30) uair sa choicís (gach dara Máirt ag 12.45) sa tseomra réamhdhéanta ar chúl na scoile.

Má tá suim agat bheith páirteach san amhránaíocht seo cuir an fhoirm seo chuig Kate nó Annette.

An bhfuil fhios agaibh go bhfuil Majella ag múineadh na feadóige stáine do thuismitheoirí gach dara Máirt ag 12.45. Tá cúpla áit ar fail fós sa ghrúpa seo!!!

Would you like to sing for fun ?

Let’s start a parent /grandparent singing group at Scoil an tSeachtar Laoch

Open to all – all kinds of music – sing for fun and relaxation.

A suggestion is that the group could meet once a week or fortnight on a Tuesday afternoons in the prefab at the back of the school.

We are delighted that Majella  is teaching Tin Whistle to parents every second Tuesday at 12.45 . There are still some places in the group ‘

Sing could happen every other Tuesday at 12.45 or at 1.30 every Tuesday. Open to all – all kinds of music – sing  for fun and relaxation depending on what suits. Toddlers are welcome during Sing Sessions !

Go on give it a go !!If you are interested please return the form below to Kate or Annette Go Raibh Míle maith Agat

Eileen, Anita (parents ) agus Annette.

 

Ba mhaith liom pairt a ghlacadh i SING . I would like to be part of Sing. I prefer:

Ainm | Your Name (required)

Seoladh Ríomhphost | Your Email (required)

Uimhir Guthán | Phone Number

Sonraí | Details (required)