Sign up for our mailing list.

Club Bhricfeasta

Tá brisfeasta ar fáil óna 8.15 a.m. go dtí 8.50 a.m. gach maidin scoile sa halla. Más mian le do pháiste an bhricfeasta seo a ghlacadh, beidh fáilte roimpi/roimhe. Cuir i gcuimhne di/do leas/usáid ceart a bhaint as.

Níor chóir go mbeadh aon pháiste sa scoil roimh am tosaithe an chlub bricfeasta ie: 8.15.a.m. Má tharlaíonn sé go mbíonn, ní bheidh sí/sé faoi chlúdach arachais ná ní scaoilfear isteach ar scoil í/é

Chomh maith le seo, beidh ar na páistí a n-aimn a shiniú agus fanacht sa halla go dtí 8.30am. Beidh cead acu dul amach go dtí an clós beag ansin go dtí 8.50am (ná go dtí go mbuaileann an clog).

Smaoinigh, níl lucht riartha an Club Bricfeasta freagrach ach amháin orthu siúd a bhfreastlaíonn ar an gClub Bricfeasta.

N.B. Má tá aon ailéirge bia ag do pháiste go mba chóir go mbeadh fhios ag an scoil faoi, tabhair amhlaidh le fios dúinn agus déanimid ar dhicheall aire a thabhairt dóibh.

Breakfast Club

Breakfast is provided in the school hall every morning from 8.30 a.m. to 8.55 a.m. If your child wishes to avail of this breakfast he/she will be welcome but please do not mis-use this service.

Children will not be allowed in to the school before the start of the breakfast club at 8.15am. They are not covered by the Club’s insurance if they are in school before this time and will not be allowed into the school building.

Also, children must sign in and stay in the hall until 8.30am. Then they can go outside to the small yard until 8.50am (or until the first bell rings.)

Please remember we are not responsible for your child if he/she does not attend the Breakfast Club 

N.B. If you child has any food allergies that we should be aware of please inform the staff of the breakfast club and we will do our best to accommodate them.